Vi kan gummi.

Ulinco har lång erfarenhet som underleverantör av gummikomponenter. Vi erbjuder stöd i hela processen från den unika designen av ett verktyg och prototyper till kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar för stora produktionsserier. Vi erbjuder även leveranser av lagerhållet standardsortiment av vibrationsdämpare.

Senaste nytt

OHSAS 18001

Ulinco är nu även certifierade enligt OHSAS 18001. Arbetsmiljö är sedan länge en viktig fråga i vår verksamhet samt vid val av underleverantörer och vi är glada att vår nya certifiering bekräftar detta.

Vi är även sedan 1994 certifierade enligt ISO 9001 sant sedan 1999 enligt ISO 14001.