Vi kan gummi.

Ulinco har lång erfarenhet som underleverantör av gummikomponenter. Vi erbjuder stöd i hela processen från den unika designen av ett verktyg och prototyper till kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar för stora produktionsserier. Vi erbjuder även leveranser av lagerhållet standardsortiment av vibrationsdämpare.

Senaste nytt

Vi rekryterar - vill du vara med och växa med oss..

ULINCO AB söker:

SÄLJARE/KUNDANSVARIG, som med entreprenörsanda och kundfokus vidareutvecklar vår försäljning mot tillverkande industri  säljare_kundansvarig

KOMMERSIELL ORDERADMINISTRATÖR/LEVERANSBEVAKARE med tekniskt intresse, som hanterar såväl kund som leverantörskontakter kommersiell orderadminstratör_leveransbevakare