Case study: Vibrationsproblem i tillverkningsindustri

En av våra kunder installerade en ny tillverkningsmaskin i en maskintät produktionsmiljö. Vid uppstart av den nya maskinen konstaterades vibrationer som var så kraftiga att de fortplantade sig till de omkringliggande maskinerna. Vibrationerna ledde också till att fabriksbyggnaden skakade och att det fanns en uppenbar risk för skador på den nya maskinen. För vår kund blev problemet akut eftersom de behövde få den nya maskinen i produktion så snabbt som möjligt.Utmaning

Vid leveransen installerades den nya maskinen med vanliga maskinfötter i ett utförande med en kombination av gummi-metall. Fötternas konstruktion ledde till att vibrationerna spred sig med risk för allvarliga skador. För vår kund var denna risk inte acceptabel och man såg också allvarligt på de problem som vibrationerna orsakade i byggnaden och i den omgivande produktionsmiljön.

På plats hos kunden kunde vi konstatera hur maskinen var installerad samt de problem som uppstod. Vi dokumenterade direkt alla nödvändiga driftsparametrar samt praktiska förutsättningar för en förändrad installation för att därefter analysera alternativ tillsammans med vår samarbetspartner Bilz Vibration Technology.

Det tyska företaget är marknadsledande inom området antivibrationslösningar och har mer än 50 års erfarenhet. Ulinco är generalagent för Bilz Vibration Technology i Sverige och Norge. Vår analys och dialog med Bilz experter ledde fram till ett förslag på lösning som skulle reducera vibrationerna betydligt. Vi kunde därefter omgående presentera lösningen för kunden tillsammans med en offert.


Vårt förslag

Förslaget på lösning innebar ett byte till Bilz gummi-luftdämpare FAEBI® som har en unik konstruktion med en uppblåsbar luftkudde inuti ett hölje. Dämparens klockformade gummiform är tillverkad av högklassiga elastomerer med förstärkt sidovägg. Jämfört med de maskinfötter av gummi-metall som orsakade vibrationsproblemen är FAEBI® en betydligt effektivare antivibrationslösning som eliminerar vibrationer med upp till 80 %.


Utfall

Redan fyra dagar efter vårt första besök hos kunden hade de nya FAEBI® dämparna levererats och installerats av kunden. Maskinen har efter bytet till FAEBI® varit i full drift och vibrationerna har minskat drastiskt vilket gör att kunden nu har en betydligt bättre arbetsmiljö utan några risker för vibrationsrelaterade skador på den nya maskinen eller byggnaden. Kunden har meddelat att de är mer än nöjda med resultatet. De är också imponerade av hur snabbt det gick från första samtalet med oss på Ulinco till att gummi-luftdämparna var på plats och installerade.


Om Ulinco

Ulinco har lång erfarenhet av tillverkning, försäljning, distribution och service och har genom ett personligt och kundfokuserat arbetssätt blivit ett ledande namn inom industrin.

Produktsortimentet inkluderar bland annat formgummi, vibrationsdämpare, gummi- och etallkomponenter och formad slang. ’Rätt direkt’ är vår kvalitetspolicy och representerar att vi vill åstadkomma mesta möjliga kundvärde genom hög kvalitet och effektivitet.

Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Kundfokus, snabb service och ledande produkter är ledord i verksamheten.

Kontakta våra försäljningsingenjörer direkt för offert eller rådgivning. Klicka här