Ulinco gummidämpare eliminerar stomljud i fastighet

 

 

Ulinco arbetar med gummiprodukter till industrin. Sedan ett par år har vi en växande efterfrågan av lösningar kopplat till ventilation, värmesystem och liknande applikationer.

PROBLEM

VVS-utrustning, speciellt fläktar, kompressorer och pumpar är dominerade bullerkällor i en byggnad. Det är därför viktigt att utrustningen monteras så att ljud och vibrationer från utrustningen varken blir störande i vistelseutrymmen eller av grannarna. Vibrationer från utrustning kan ge upphov till stomljud som fortplantas i byggnaden. Dessa vibrationer kan sätta väggar, bjälklag och andra installationer, t.ex. rörledningar, i svängning och därigenom alstra luftburet ljud som kan störa andra utrymmen som befinner sig långt från apparatrummet.

LÖSNING

Genom nyinstallation med lämpliga gummidämpare och upphängningar undviks problem och säkerställs tysta installationer från start. Ovan visas ett exempel där standard gummidämpare använts för att skapa en tyst anläggning.

Ulinco erbjuder ett mycket brett och konkurrenskraftigt sortiment inom vibrationsdämpning med leverans direkt från vårt lager utanför Göteborg. Vi jobbar även med de flesta typer av kundspecifika gummiprodukter och levererar såväl konsultation, CAD-modellering, prototyper, benchmarking, utprovning som slutlig serieleverans.

Våra kunder uppskattar att vi bidrar med:

– Nya ”okonventionella” konstruktionslösningar

– Flexibilitet och snabbhet

– Problemfria löpande leveranser

Kontakta våra försäljningsingenjörer direkt för offert eller rådgivning. Klicka här!