Case study: HVAC, kylenhet med utrymmesbrist

En tillverkare av kylenheter hade problem med att slangar och slangkopplingar fyllde upp hela utrymmet i apparatlådan. Det saknades plats för övrig utrustning och utrustningen skulle bli nästan omöjlig att utföra service på och man var samtidigt begränsad i hur stor apparatlådan kunde vara.


Ulinco AB-hvac slang


Utmaning

Kunden använde sig av standardslangar och standardkopplingar från erkända tillverkare. Slangarna var väldigt styva och hade därför stör böjningsradie vilket delvis bidrog till problemet.

Utmaningen var att konstruera en produkt som tar så lite plats i apparatlådan som möjligt, samtidigt som den skall ersätta såväl slangar, kopplingar som reduceringar. Slangen måste naturligtvis även klara av avsedd media, temperaturer samt övriga krav som angavs.


Vårt förslag

Ulinco AB-hvac slang i silikon

Vår konstruktion utgick ifrån att slangen skulle:

  • Följa apparatlådans hörn och kanter för att frigöra utrymme.
  • Kunna kopplas direkt på avsedd utrustning utan att böjas.
  • Innehålla de reduceringar i diameter som var nödvändig för anslutningspunkterna.

Utfall

Då volymen var låg men kvalitetskraven höga valde vi som produktionsmetod att handlinda slangen i silikon, detta är kostnadseffektiv metod för mindre volymer även om silikon i sig är dyrare än EPDM som även det hade fungerat i detta fall. Valet av silikon innebär att vi utan merkostnad kan tillverka slangen i blå färg så att den blir väl synlig med övrig utrusning. 


Om Ulinco

Ulinco har lång erfarenhet av tillverkning, försäljning, distribution och service och har genom ett personligt och kundfokuserat arbetssätt blivit ett ledande namn inom industrin. Produktsortimentet inkluderar bland annat formgummi, vibrationsdämpare, gummi- och etallkomponenter och formad slang. ’Rätt direkt’ är vår kvalitetspolicy och representerar att vi vill åstadkomma mesta möjliga kundvärde genom hög kvalitet och effektivitet. Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Kundfokus, snabb service och ledande produkter är ledord i verksamheten.

Kontakta våra försäljningsingenjörer direkt för offert eller rådgivning. Klicka här