Vibrationsdämpare för tunga applikationer inom bl a sten- och gruvindustrin

Ulinco’s breda program med vibrationsdämpare hjälper våra kunder att skydda dyrbar utrustning, minimera driftstörningar och buller samt reducera onödigt slitage och underhållskostnader orsakade av vibrationer. Ett område där det ställs extra stora krav på vibrationsdämpare är inom det så kallade heavy duty-segmentet.

Inom exempelvis gruv-, stenbrotts-, materialhanterings- och byggindustrin finns många tunga applikationer som kräver dämpare som klarar mycket stora kompressionskrafter med minimal deformation.

För dessa applikationer har Ulinco vibrationsdämpare av sandwichkonstruktion. Ett exempel är typen SAW Mount och dessa vibrationsdämpare finns för statiska belastningar och stötbelastningar från 2 250 kg till 30 000 kg.

En optimal kombination av låg höjd, hög vertikal styvhet och låg skjuvhet

Mobila och stationära krossverk, sikt- och matarstationer, transportörer, sorteringsutrustningar i gruvor och bulkhanteringssystem i hamnar är några exempel på applikationer där dämpare av typen SAW Mount är en idealisk lösning. En viktig fördel är den optimala kombinationen av låg höjd, hög vertikal styvhet och låg skjuvhet.

Konstruktionen består av en cylindrisk formad gummisektion (High Dynamic Rubber Compound) omgiven av två fyrkantiga yttre metallfästplattor. Möjlighet finns också att montera två SAW-element ovanpå varandra för applikationer där det ställs mycket höga krav på isoleringseffektivitet i både skjuv- och kompressionsplanet.

Ulinco har vibrationslösningar för hela heavy duty-segmentet

I Ulinco’s program med vibrationsdämpare för tunga applikationer finns många olika standardprodukter samt även möjlighet till helt kundanpassade lösningar där så krävs. Bredden på vårt program gör att vi kan erbjuda vibrationslösningar för i princip alla typer av krävande applikationer. Kontakta oss gärna så ska vi berätta mer om varför exempelvis SAW Mount är en idealisk antivibrationslösning för de riktigt tunga tekniska applikationerna!

Om Ulinco

Ett stort och välsorterat sortiment gör att Ulinco kan erbjuda snabba leveranser och en hög servicenivå. Vår ambition är att alltid leverera rätt produkt för rätt ändamål, och att hjälpa våra kunder till den mest optimala vibrationslösningen. Kontakta oss gärna så snart ni har ett vibrationsproblem som behöver lösas, och om ni i god tid före installationen av en tung applikation vill planera för en bra vibrationsdämpning.

I vår Webbshop finns också mer information om dessa vibrationsdämpare för heavy duty-segmentet: