Dornbyggd slang

 slang_4  slang_3  slang_2  slang_1

Dornbyggd slang
Ulinco tillverkar dornbyggd slang med den senaste tekniken som finns att tillgå. Diameter och rundhet mäts beröringsfitt med laser under extrudering och efter att aramidväv applicerats. Datorn justerar extruderns hastighet automatiskt så att produkten ligger inom toleransområdet. Slangar med aramidförstärkning tillverkas i dimensionerna från ID ø7mm till ø75mm och slangar utan förstärkning inom området från ID ø4mm till ø150mm.

Exempel på produkter:
– Kylslangar
– Värmeslang
– Insugsslangar
– Slangar med fastvulkade eller eftermonterade kopplingar

För teknisk information och tekniska dokument – klicka här