Polyuretan (PUR)

 slang_4  slang_3  slang_2  

Polyuretan (PU/PUR), utgör en grupp polymerer som har ett stort spann i hårdhet från c:a 30 Shore A till över 80 Shore D. Man utgår oftast från ett PU-material som består av två- eller tre komponenter. Generellt har PU goda värmeegenskaper och god elasticitet i kyla.

Varianter
PU finns både i solid och skummad form. Skummade material används i applikationer som t.ex. armstöd till kontorsstolar, arbetsplatsmattor, vibrationsdämpande ballastmattor till järn- och spårväg. Solida material används i applikationer som t.ex. siktdukar, industrihjul, avskrapare, slitageskydd. .

Slitageegenskaper
PU är mycket motståndskraftigt mot nötning och slitage och passar därför bra som slitdetaljer eller som slitage-lining i t.ex. vibrationsmatare eller tumlare. PU går även att med gott resultat binda till metall vilket tillämpas t.ex. vid tillverkning av hjul och valsar.

Vibrationsdämpning
Framförallt mjukare varianter av PU (på Shore A-skalan) passar utmärkt som vibrationsdämpande material för olika typer av maskiner. PU har även fördelen att värmeuppbyggnaden i materialet kan vara lägre än för gummi vilket gör det lämpligt för applikationer där gummi bryts ner i applikationen. Även cylindriska bussningar kan med fördel tillverkas i PU, då materialet inte behöver förkomprimeras.

Elektriska egenskaper
PU har goda isolerande egenskaper då det inte innehåller kimrök.

Färg
Man kan färga in PU i de flesta färger. Normalt är att man tillför ett gult pigment då materialet kan missfärgas i solljus.

Tillverkningsmetod
De varianter som Ulinco AB levererar är formstöpta. Man häller helt enkelt materialet i en form för den geometri som skall tillverkas.

Kontakta våra försäljningsingenjörer direkt för offert eller rådgivning. – klicka här