Produktion / sourcing

Vi genomför projekt för jämförelse och val av lämplig produktion för nya detaljer, eller för att konkurrensutsätta befintlig produktion. Vi har sedan många år produktion i specialinriktade anläggningar i hela världen.

  • Val av tillverkningsmetod
  • Val av geografisk plats
  • Matchning av kravställning

Globala möjligheter

Med produktion i specialinriktade anläggningar i hela världen kan vi leverera konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder. Genom att anlita oss får man en stark partner med stora muskler i ryggen – som levererar rätt kapacitet på rätt plats.