Vi kan gummi.

Ulinco har lång erfarenhet som underleverantör av gummikomponenter. Vi erbjuder stöd i hela processen från den unika designen av ett verktyg och prototyper till kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar för stora produktionsserier. Vi erbjuder även leveranser av lagerhållet standardsortiment av vibrationsdämpare.


Senaste nytt


Vibrationsdämpare för tunga applikationer inom bl a sten- och gruvindustrin

Ulinco’s breda program med vibrationsdämpare hjälper våra kunder att skydda dyrbar utrustning, minimera driftstörningar och buller samt reducera onödigt slitage och underhållskostnader orsakade av vibrationer. Ett område där det ställs extra stora krav på vibrationsdämpare är inom det så kallade heavy duty-segmentet. Läs mer.


Anslagsdämpare som absorberar chockkrafter skyddar viktig utrustning och maskiner

Ulinco har ett brett program med anslagsdämpare som är idealiska för att ta upp stötkrafter och absorbera stora chockkrafter. Det är den progressiva styvheten som absorberar kraften och skyddar olika utrustningar inom ett mycket brett applikationsområde. Exempel på applikationer där anslagsdämparna har en viktig funktion är som stöt- och… Läs mer.


Snabba leveranser från vårt breda och lagerhållna standardsortiment med vibrationsdämpare!

Sedan ett par år har vi sett en växande efterfrågan av lösningar för effektiv vibrationsdämpning av kompressorer, fläktar, ventilationssystem, värmesystem och många andra tekniska applikationer. Läs mer.


Case study: ‘Reverse engineering’ i praktiken – fjädring till veteranspårvagn

Konstruktion och utveckling innebär vanligen projekt där vi tar fram ritningar, specifikationer och prototyper på nya detaljer men ibland förekommer det omvända också – ’reverse engineering’. Läs mer.


Case study: Vibrationsproblem i tillverkningsindustri

En av våra kunder installerade en ny tillverkningsmaskin i en maskintät produktionsmiljö. Vid uppstart av den nya maskinen konstaterades vibrationer som var så kraftiga att de fortplantade sig till de omkringliggande maskinerna. Vibrationerna ledde också till att fabriksbyggnaden skakade och att det fanns en uppenbar risk för skador på den nya maskinen. Läs mer.