Vi kan gummi.

Ulinco har lång erfarenhet som underleverantör av gummikomponenter. Vi erbjuder stöd i hela processen från den unika designen av ett verktyg och prototyper till kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar för stora produktionsserier. Vi erbjuder även leveranser av lagerhållet standardsortiment av vibrationsdämpare.

Senaste nytt

Case study: HVAC, kylenhet med utrymmesbrist

En tillverkare av kylenheter hade problem med att slangar och slangkopplingar fyllde upp hela utrymmet i apparatlådan. Det saknades plats för övrig utrustning och utrustningen skulle bli nästan omöjlig att utföra service på och man var samtidigt begränsad i hur stor apparatlådan kunde vara. Läs mer.


Case study: Läckage kabelgenomföring

En stor tillverkare av tunga fordon hade problem med att en kabelgenomföring för 10 respektive 18 kablar läckte. På ena sidan fanns olja och oljedimma med temperaturer upp till 135° C, och ner till minus 40° C. På andra sidan en koppling som ingen olja fick läcka igenom till. Läs mer.