Tjänster

 Screen   Konst_2

 

Ulinco har över 40 års erfarenhet av design och produktion av gummiprodukter. Våra ingenjörer kan enligt överenskommelse t.ex. utföra nedanstående tjänster. Kontakta oss för mer information.

– Design och konstruktion
– Konsultation i produktutveckling
– Optimering/konstruktion och ritningskritik
– Materialval och toleranssättning
– Konstruktion i 3D-CAD
– ”Reversed engineering” av gummi/metall komponenter
– Statiska och dynamiska egenskaper i 3-axlar
– FEM analyser utav vald design
– Framtagning av prototyper